• Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Joy 4
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Joy 4
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Joy 4
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Joy 4
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Joy 4

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Joy 4

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng