• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vsmart Joy 3
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vsmart Joy3
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vsmart Joy3
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vsmart Joy3

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vsmart Joy 3

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng