• Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Aris
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Aris
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Aris
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Aris
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Aris

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại Vsmart Aris

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng