• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus

Giá bán: 130,000 đ

                                           Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng