• Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20

Giá bán: 180,000 đ

  Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20

Hãng sản xuất: PPF

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng