• Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20

Giá bán: 180,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20

Hãng sản xuất: PPF DTS

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng