• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Note 20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Note 20

Giá bán: 180,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Note 20 

Hãng sản xuất: PPF DTS

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng