• Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Giá bán: 180,000 đ

  Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Hãng sản xuất: PPF DTS

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng