• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy Note10 Lite
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy Note 10 LIte
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy Note 10 LIte
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy Note 10 LIte

Giá bán: 130,000 đ

                                            Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy Note 10 Lite

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng