• Miếng dán PPF Full viền sau cho điện thoại Samsung Galaxy M10
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M10
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M10
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M10

Giá bán: 130,000 đ

                                             Miếng dán PPF Full viền sau cho điện thoại Samsung Galaxy M10

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng