• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung A90 5G
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung A90 5G
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung A90 5G
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung A90 5G
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung A90 5G

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung A90 5G

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng