• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Oppo A92
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Oppo A92
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Oppo A92
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Oppo A92
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Oppo A92

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Oppo A92

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng